Barbara Jendrzejczyk

Pracę w mediach rozpoczęła w 2006 r., od 2013 r. związana z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej. Autorka ponad 100 reportaży społecznych i interwencyjnych, emitowanych na antenach TVP1 („Głębia ostrości”), TVP2 („Magazyn Ekspresu Reporterów”, „Reporter Polski”), TVP3 („Telekurier”). Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich. Autorka cyklu programów „Nasze Beskidy”. Reporterka programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”, który pomaga osobom zaginionym i ich rodzinom. Realizuje felietony dla anglojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej, Poland In. Absolwentka organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej oraz kulturoznawstwa. Prowadzi własną firmę Piszę Składam Pstrykam, w której zajmuje się szeroko pojętą produkcją i promocją. Pisze teksty, artykuły, składa filmy, gazety, foldery, a także pstryka zdjęcia i tworzy grafiki. Jej pasją jest taniec, fotografia i podróżowanie.


basia@piszeskladampstrykam.pl
+48 504 857 110

Nagrody i wyróżnienia

• 2020 – Nagroda Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Katowicach za reportaż „Po prostu latać”.
• 2019 – III nagroda w Konkursie Dziennikarskim Silesia Press za reportaż „Sen o Nandze”.
• 2016 – nagroda Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Katowicach, za reportaż „Wygrać życie”.
• 2016 – wyróżnienie na XI Festiwalu Polonijnym "LOSY POLAKÓW", za reportaż „Polak brazylijski”.
• 2016 – III nagroda na Festiwalu Filmów Emigracyjnych - Emigra, za reportaż „Polak brazylijski”.
• 2016 – II nagroda w Konkursie Dziennikarski Silesia Press, za reportaż „Wygrać życie”.
• 2015 – Nominacja w konkursie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia MELCHIORY,
w kategorii Inspiracja Roku za reportaże: „Inspirująca cisza”, „Mamy dużo wolnych miejsc”
i „Kosmiczne marzenie”.
• 2015 – Grand Prix na III Festiwalu Sztuki Faktu za reportaż „Matka, trzymaj się!” .
• 2014 – II nagroda w konkursie dziennikarskim: Tak! Pomagam!, za reportaż „Mozart biega dla dzieci”.
• 2014 – I nagroda w kategorii reportaż festiwalu: II Dzień Filmowca, za reportaż „Kosmiczne marzenie”.

Basia Jendrzejczyk

She started working in the media industry in 2006 r. and has been cooperating with the regional branch of the Polish Television in Katowice since 2013. Author of over 100 social and interventional TV documentaries broadcast in TVP1 (“Głębia ostrości” [“Depth of Focus”), TVP2 (“Magazyn Ekspresu Reporterów” [Reporters’ Express Magazine”] “Reporter Polski” [“Polish Reporter”]), TVP3 („Telekurier” [“Daily TV”]). She has received many awards in countrywide reporting competitions. Author of cycle of programmes about the Polish Beskidy mountains entitled „Nasze Beskidy”. Reporter of the “Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” [“Has anyone seen, does anybody know…”] programme helping missing persons and their families. She makes features for the English site of the Polish Television called Poland In. Graduate of the Film and TV Production Faculty and Culture Studies at the University of Silesia. She runs her own business called Piszę Składam Pstrykam [Writing Setting Shooting] doing various productions and advertisements. She writes texts and articles, edits footage, newspapers and folders, and makes pictures and creates graphics. Her passions are dancing, photography and traveling.


basia@piszeskladampstrykam.pl
+48 504 857 110